ADR Belgelendirme Hizmetleri

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler ile herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin alması zorunlu olan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi için işletmelerin başvurularını ve süreç takiplerini gerçekleştiriyoruz.

 

ADR Ambalaj Onay Sertifikası

ADR Bölüm 6.1 ila Bölüm 6.6 arasında belirlenen standartlar çerçevesinde ADR sertifikalı ambalaj, IBC veya büyük ambalaj üretimi gerçekleştirmek isteyen işletmeler için danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz.

 

ADR Tank Tipi Onay Sertifikası

ADR Bölüm 6.8’de belirlenen standartlar çerçevesinde ADR onaylı tank/tanker üretimi gerçekleştirmek isteyen işletmeler için danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz.

 

ADR Portatif Tank Tasarım Onay Sertifikası

ADR Bölüm 6.7’de belirlenen standartlar çerçevesinde ADR onaylı portatif tank üretimi gerçekleştirmek isteyen işletmeler için danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz.

 

ADR Uygunluk Belgesi (T9)

ADR Kısım 9’da belirlenen standartlar çerçevesinde ADR onaylı araç üretimi gerçekleştirmek isteyen işletmeler ile mevcut ADR onaylı araçlarına TSE’den T9 almak isteyen firmalar için danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz.

 

Taşıt Durum Tespit Belgesi

Ulusal mevzuat uyarınca ADR onaylı olmayan araçlar için zorunlu kılınan Taşıt Durum Tespit Belgesi için danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz