ADR Muafiyet Raporu

Muafiyet Raporu

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK) olan ÇINAR TMGDK, muafiyet raporlarını profesyonel ve bağımsız olarak hazırlamaktadır. Muafiyet Raporu alan tesislerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurmaları zorunlu olmamakla birlikte, ADR sözleşmesine göre birçok yükümlülüğü de yerine getirmek zorundalardır.

18.07.2017 tarih ve 58352 sayılı olur ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge’nin 12. Maddesinin 7. Fıkrasına göre: “İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.”