Hakkımızda

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)’na 2010 yılında taraf olan Türkiye, 01.01.2014 itibariyle” Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik” kapsamında ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu ile ilgilidir.
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunlu hale gelmiştir.

Çınar TMGD Ltd. Şti olarak, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımızla beraber ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflara hizmet vermek amacıyla 2015 yılında İzmir'de kurulmuştur.
Bünyesinde farklı danışman ve uzmanlarla firmaların ihtiyaç duydukları hizmetlerin tamamını tek çatı altında yürütmeye karar vermiş ve bu sayede firmalar hem rekabet avantajlarını kullanmak hem de hizmet standartlarını en üst seviyede muhafaza etmelerine ortam sağlamak üzere yola çıkmış bir şirketiz. Danışmanlarını kendi bünyesinde eğiten Çınar TMGD, kalite kontrolü konusunda en üst düzeye ulaşmaktadır ve bu sayede müşterileriyle sürekli iç içe olmasıyla beraber daha iyi ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır.