Mevzuatlar

Kanunlar

Karayolu taşıma kanunu

İncele

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

İncele

Yönetmelikler

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

İncele

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İncele

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

İncele

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

İncele

Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik

İncele

Karayolu Taşıma Yönetmeliği (2014)

İncele

Yönergeler

Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi

İncele

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge

İncele

Genelgeler

Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Genelgesi (2015/TMKTDGM-01/GENEL)

İncele

Yol Kenarı Denetimi Genelgesi (2014/TMKDGM-02)

İncele

Uluslararası Sözleşmeler

ADR 2015 Volume 1

İncele

ADR 2015 Volume 2

İncele

ADR 2013 Cilt 1

İncele

ADR 2013 Cilt 2

İncele