Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Alımı

Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak taşınması gerektiği bildirilmiştir. Aynı yazıda, söz konusu yönetmeliğin 'Yetki Belgesi Sahibi olma zorunluluğu' başlıklı 6 ıncı maddenin 3 üncü fıkrası gereğince bu yönetmeliğe ve ADR'  ye göre tehlikeli maddelerin karayolu ile taşımacılığı  alanında faaliyet gösteren: DOLDURAN, PAKETLEYEN, YÜKLEYEN, GÖNDEREN, ALICI, BOŞALTAN ve TANK-KONTEYNER/ TAŞINABİLİR TANK işletmecileri bahsi geçen faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almalarının 01.01.2014 itibari ile zorunlu olduğu ifade edilmiştir.